Categori Tro meddygol

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Tro meddygol

Na defnyddiol ar gyfer iechyd dynol: defnydd a gwrtharwyddion

Y Ddraenen Ddu - prysgwydd, sydd wedi bod yn hysbys ers amser maith mewn llawer o wledydd ledled y byd. Mae rhai pobl yn ei gysylltu â Iesu Grist (o'r planhigyn hwn y gwnaed ei dorch), ond yn aml mae'r tro yn enwog am ei eiddo buddiol, sy'n ei gwneud yn bosibl ei ddefnyddio fel deunydd crai meddyginiaethol. Yn hyn o beth, mae cwestiynau'n codi ynglŷn â sut i sychu'r tro a beth y gellir ei baratoi ohono.
Darllen Mwy