Categori Pesant Breeds

Ffesantod wedi'u clymu: disgrifiad, llun
Pesant Breeds

Ffesantod wedi'u clymu: disgrifiad, llun

Ystyrir mai ffesantod wedi'u hysgwyd yw'r cynrychiolwyr mwyaf o'u math, ac ymhlith cymrodyr eraill maent yn sefyll allan am eu hymddangosiad ansafonol llachar. Mae eu haddurnedd nid yn unig yn y plu lliwgar, ond hefyd yn strwythur y corff. Beth yw nodweddion yr aderyn hwn, beth mae'n ei gynrychioli yn y gofal a chynnal a chadw - dysgwch ymhellach o'r erthygl.

Darllen Mwy
Загрузка...
Pesant Breeds

7 brîd gorau o ffesantod

Flynyddoedd lawer yn ôl, dechreuodd trigolion y pentrefi ger Afon Phasis yng Ngwlad Groeg hynafol ddofi adar hardd iawn, y mae gan eu cig flas gwych. Credir bod ffesantod yn cael eu henw o enw'r afon Fasis, yr oedden nhw wedi'u magu gyntaf gartref. Ffesantod yw cynrychiolwyr mwyaf y Dadansoddiad Cyw Iâr.
Darllen Mwy
Pesant Breeds

Ffesant aur gartref: sut i fridio a sut i fwydo

I ddechreuwyr, mae bridio ffesantod gartref yn ymddangos yn llafurus iawn ac nid ydynt bob amser yn broses lwyddiannus. Ond mewn gwirionedd, nid yw'r aderyn addurnol hwn yn wahanol iawn i ieir cyffredin ac mae'n teimlo'n wych drwy gydol y flwyddyn mewn cawell awyr agored. Sut i drefnu bod ffesantod yn gaeaf diogel mewn amodau tywydd garw, beth i'w fwydo, sut i osgoi marwolaethau a chodi epil ifanc - byddwn yn sôn am hyn i gyd yn ddiweddarach yn yr erthygl.
Darllen Mwy
Pesant Breeds

Ffesantod gwyn: sut maen nhw'n edrych, ble maen nhw'n byw, beth maen nhw'n ei fwyta

Ar gyfer gwir connoisseurs adar egsotig, gall ffesant wen ddod yn addurniad go iawn o'r iard, oherwydd, ar wahân i'w ymddangosiad deniadol, mae'n cael ei wahaniaethu gan ei ras a'i symlrwydd cymharol yn ei ofal. Sut olwg sydd ar ffesant glustog wen? Mae'n well gan lawer o ffermwyr dofednod yr amrywiaeth hon oherwydd ei liw cain, ac o dan amodau da o gadw'r plu bydd y plu bob amser yn wyn llachar.
Darllen Mwy
Pesant Breeds

Ffesantod wedi'u clymu: disgrifiad, llun

Ystyrir mai ffesantod wedi'u hysgwyd yw'r cynrychiolwyr mwyaf o'u math, ac ymhlith cymrodyr eraill maent yn sefyll allan am eu hymddangosiad ansafonol llachar. Mae eu haddurnedd nid yn unig yn y plu lliwgar, ond hefyd yn strwythur y corff. Beth yw nodweddion yr aderyn hwn, beth mae'n ei gynrychioli yn y gofal a chynnal a chadw - dysgwch ymhellach o'r erthygl.
Darllen Mwy
Pesant Breeds

Ffesant brenhinol: sut olwg sydd arno, ble mae'n byw, beth mae'n ei fwydo

Mae ffesantod yn adar hynod o hardd a gosgeiddig, ond, yn anffodus, mae eu harddwch wedi dod yn ddinistriol iddynt. Mae hela ffesantod wedi bod yn y safle mwyaf poblogaidd ers amser maith, gan fod helwyr yn cael eu denu nid yn unig gan blu hardd, ond hefyd gan y posibilrwydd o fwyta gêm flasus. Mae rhai rhywogaethau o ffesantod eisoes yn brin iawn ac mae pobl yn dechrau meddwl am eu bridio.
Darllen Mwy
Загрузка...