Categori Plâu pion

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Plâu pion

Y prif glefydau a phlâu pentyrrau: achosion a thriniaeth

Ystyrir peoniaid, o'u cymharu â blodau gardd addurnol eraill, yn gwbl wrthwynebus i glefydau a phlâu. Ond gallant hefyd brifo. Bydd y rhai sy'n mynd i neu sydd eisoes yn plannu'r blodau hardd hyn, yn sicr o wybod pa anawsterau a all godi a sut i'w goresgyn. Y prif broblemau yw clefydau pyliau a threchu eu plâu.
Darllen Mwy