Categori Gwrtaith pridd

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Gwrtaith pridd

Sut i blannu a thyfu melinau dŵr

Mae'r cwestiwn o dyfu melonau dŵr yn y wlad yn dod yn fwyfwy pwysig. Mae'r aeron hwn yn stordy o faetholion. Mae'n cynnwys fitaminau ac elfennau hybrin sy'n ddefnyddiol mewn diabetes, clefydau'r system gardiofasgwlaidd, yr afu a'r arennau, heb sôn am ffrwythau blasus yn unig. Fel popeth arall, bydd blawd dŵr a dyfir ar eich llain eich hun yn llawer mwy buddiol nag un a brynwyd.
Darllen Mwy
Gwrtaith pridd

Mathau o wrteithiau potash: cais ac eiddo

Mae gwrteithiau potash yn fath o wrteithiau mwynol sydd wedi'u cynllunio i lenwi angen planhigion ar gyfer potasiwm. Fel rheol, cânt eu cyflwyno ar ffurf halwynau sy'n toddi mewn dŵr, weithiau gydag ychwanegiadau o gyfansoddion eraill sy'n cynnwys potasiwm mewn ffurfiau o'r fath sy'n galluogi'r planhigyn i'w fwyta. Gwerth gwrteithiau potash Pennir gwerth gwrteithiau potash gan bwysigrwydd potasiwm ar gyfer maethiad mwynau planhigion.
Darllen Mwy
Gwrtaith pridd

Golosg fel gwrtaith ar gyfer yr ardd, defnyddio gwrtaith ar gyfer tyfu planhigion

Nid yw'n gyfrinach bod llawer o dai gwledig, a hyd yn oed anheddau mewn pentrefi, yn dal i gael eu gwresogi gyda chymorth stôf lle mae coed tân yn cael ei losgi. O ganlyniad i'r broses hon, mae gan berchennog y fferm lawer o siarcol ac ynn, sydd fel arfer yn cael eu gollwng. Fodd bynnag, gellir defnyddio golosg fel gwrtaith ar gyfer yr ardd, fel y gallwch ddiogelu'r ardal rhag chwyn a phlâu, yn ogystal â rheoleiddio lleithder y pridd.
Darllen Mwy
Gwrtaith pridd

Potasiwm humate: cyfansoddiad a chymhwysiad gwrtaith

Mae Humates yn halwynau potasiwm neu sodiwm, a geir o asid humic. HUMATE ac asid yw prif etholwr y pridd, ac mae ei grynodiad yn hwmws. Yn ei dro, mae hwmws yn gyfrifol am bron pob proses biocemegol sy'n digwydd yn y pridd. Mae ffurfiant hwmws yn digwydd o ganlyniad i ddadelfennu sylweddau organig, ac o dan ddylanwad dŵr, ocsigen a micro-organebau, ceir gostyngeiddrwydd.
Darllen Mwy
Gwrtaith pridd

Gwrteithiau nitrogen: defnydd ar y plot

Mae gwrteithiau nitrogen yn sylweddau anorganig ac organig sy'n cynnwys nitrogen ac sy'n cael eu rhoi ar y pridd i wella cynnyrch. Nitrogen yw prif elfen bywyd planhigion, mae'n effeithio ar dwf a metabolaeth cnydau, yn eu cywasgu â chydrannau maethol defnyddiol. Mae hwn yn sylwedd pwerus iawn a all sefydlogi cyflwr ffytoiechydol y pridd, a darparu'r effaith gyferbyniol - pan gaiff ei gordanysgrifio a'i gamddefnyddio.
Darllen Mwy
Gwrtaith pridd

"Shine-1": cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio'r cyffur

Mae "Shining-1" yn gynnyrch biolegol ar gyfer adfer ffrwythlondeb y pridd, cynyddu cynhyrchiant cnydau ac atal clefydau. Byddwn yn siarad am gymhlethdodau'r cyffur, rheolau cymhwyso a dos. Beth yw'r paratoad “Shining-1” sy'n cael ei ddefnyddio a'r hyn sy'n effeithiol? Defnyddir y paratoad ar gyfer cymell hau amrywiol hadau a chnydau gwreiddiau planhigion wedi'u trin, dyfrhau radical a bwydo ychwanegol.
Darllen Mwy