Categori Siderata

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Siderata

Ochriadau: beth ydyw a sut i'w cymhwyso

Mae mwy a mwy, y gair "siderats" yn cael ei glywed gan wefusau amaethwyr profiadol. Beth yw diwylliant gwrtaith gwyrdd, a beth yw pwrpas eu defnyddio? Byddwn yn deall yn yr erthygl hon. Beth yw dyn gwyrdd? Cnydau blynyddol sy'n cael eu bridio i ffrwythloni'r pridd yw trychluniau. Mae unrhyw blanhigyn, waeth beth fo'i darddiad, yn tynnu sudd o'r tir, gan wagio ei gyflenwad o sylweddau defnyddiol.
Darllen Mwy