A Argymhellir Erthyglau Diddorol

Afalau

Afalau Rannetki: disgrifiad, nodweddion, amaethu

Gellir dod o hyd i afalau arogl mewn llawer o erddi, yn enwedig yn Siberia. Mae'r ffrwyth hwn yn hanner gwyllt, ond nid yw afalau'n colli eu blas a'u cyflwyniad llachar. Ystyrir coeden afalau yn goeden ffrwythau ddiymhongar, a chyda gofal priodol, gall dwyn ffrwyth am bymtheng mlynedd. Os ydych chi'n tocio ac yn atal plâu ac afiechydon yn rheolaidd, gallwch gael cynhaeaf da am flynyddoedd lawer.
Darllen Mwy
Cynhyrchu cnydau

Cyfansoddiad, priodweddau defnyddiol a defnyddio canclwm

Planhigyn llysieuol yw Sporysh (mynyddwr) a ddefnyddir yn aml mewn meddygaeth draddodiadol. Mae'n annymunol i'r pridd, fel y gall dyfu'n dda ar briddoedd graean a chlai. Mae Sporez yn atgynhyrchu drwy hadau. Mae cynefin y planhigyn hwn bron yn gyfan gwbl yn diriogaeth gyfan y CCC. Disgrifiad Mae gan y canclwm nifer fawr o isrywogaethau, sy'n cael eu gwahaniaethu gan eu paramedrau botanegol.
Darllen Mwy
Tyfu bresych

Rheolau a normau sylfaenol o ddyfrhau bresych mewn tir agored

Bresych yw un o'r prif gnydau llysiau. Caiff ei blannu ym mron pob gwlad yn y byd at ddibenion ei fwyta, a hefyd fel planhigyn meddyginiaethol ac addurniadol. Mae'r ffaith na all gardd lysiau ei wneud heb bresych yn awgrymu nad yw gofalu amdano yn anodd iawn. Fodd bynnag, dim ond gyda threfnu dyfrio a gwrteithio priodol y gellir cael cynhaeaf hael.
Darllen Mwy
Cynhyrchu cnydau

Beth sy'n ddefnyddiol, a sut mae'n edrych yn dyner

Mae priodweddau meddyginiaethol y tansy yn cael eu cydnabod nid yn unig gan bobl, ond hefyd gan feddyginiaeth swyddogol. At hynny, mae lluosflwydd yn cael ei gynnwys yn y pharmacopoeia mewn nifer o wledydd datblygedig iawn. Ac os yw llysieuwyr yn ymdrechu i sicrhau nad yw stociau deunyddiau crai sych y planhigyn hwn yn cael eu tynnu allan o'r tŷ byth, yna gall dinasyddion cyffredin nad oes ganddynt wybodaeth am ei eiddo iachau anwybyddu llwyni anaml.
Darllen Mwy