Загрузка...
Загрузка...

A Argymhellir Erthyglau Diddorol

Green Bean

Beth yw ffa asbaragws defnyddiol ar gyfer y corff

Mae ffa asbaragws yn ddiwylliant o'r teulu codlysiau sy'n perthyn i amrywiaeth y siwgr. Mae gan ffa asbaragws enwau eraill, fel gwyrdd, gwyrdd neu siwgr. Mae mwy na 90 o rywogaethau o'r diwylliant hwn, yn wahanol o ran amser blodeuo a ffurf ansefydlogrwydd. Yn y ffa o ffa asbaragws nid oes haen memrwn, sy'n caniatáu i chi fwyta'r cyfan pod.
Darllen Mwy
Cynhyrchu cnydau

Nodweddion rhyfeddol tyfu lelog Hwngari

Mae Lilac yn blanhigyn prysgwydd a ddefnyddir yn weithredol wrth ddylunio ac addurno safleoedd, sy'n adnabyddus am ei flodeuo hir a helaeth. Mae'n nodedig am ei oddefgarwch sychder, ei gariad ysgafn a'i ymwrthedd i rew. Mae disgwyliad oes tua 90 mlynedd. Mae'r erthygl hon, yn gyntaf oll, yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am lelogau Hwngari, ei amrywiadau, plannu a gofalu amdani a dulliau o'i hatgynhyrchu.
Darllen Mwy
Cynhyrchu cnydau

Kalanchoe Blossfeld - anrheg ddisglair ar gyfer gwyliau

Blodeuog blodeuog hir flodeuog Kalanchoe Blossfelda (Kalanchoe blossfeldiana), gan gyfeirio at Tolstiankov - ffrind hir-amser i arddwyr. Ond bu cynnydd mewn diddordeb yn y rhywogaeth hon ers 1980, pan dderbyniodd bridwyr Daneg ac Iseldiroedd goed blodeuol isel yn blodeuo'n helaeth. Llwyddwyd i sicrhau llwyddiant i greu mathau mwy diddorol fyth.
Darllen Mwy
Tŷ, fflat

Rhoi diwedd ar yr ymosodiad! Karbofos o chwilod duon, cyfarwyddiadau i'w defnyddio

Fel arfer, mae chwilod duon yn ymddangos mewn amodau glanweithdra gwael ac amodau lleithder uchel. Mae hen dai y mae angen eu hatgyweirio yn aml yn agored i'w goresgyniad. Os bydd y pibellau yn yr islawr yn llifo'n gyson, ac o leiaf mewn sawl fflat mae yna llanast ac mae yna rywbeth i elwa ohono, bydd y chwilod duon yn ymgartrefu yma am amser hir. Bydd pryfed nos yn gadael y mannau diarffordd yn y nos yn rheolaidd ac yn bwyta'r bwyd sydd dros ben.
Darllen Mwy