Categori Plannu eirin a gofal

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Plannu eirin a gofal

Cyfrinachau plannu a gofalu am eirin

Fel unrhyw goeden ardd, mae gan yr eirin ei amser a'i ofynion ei hun ar gyfer plannu. Mae'n bwysig iawn eu hystyried, oherwydd gall y gwall lleiaf eich amddifadu o'r goeden ei hun a'r cynhaeaf hir-ddisgwyliedig. Yn yr erthygl hon rydym yn disgrifio holl nodweddion a chynlluniau plannu eirin, yn dweud wrthych sut i ddewis y lle iawn ar ei gyfer a gofalu amdano drwy gydol y cyfnod twf.
Darllen Mwy
Plannu eirin a gofal

Tyfu pwll eirin: argymhelliad garddwr

Weithiau, gan fwyta ffrwyth braidd yn flasus, mae awydd i geisio egino asgwrn er mwyn cael coeden ffrwythau newydd. Yn aml mae gan y fforymau gwestiynau ynghylch a allwch chi dyfu eirin neu unrhyw ddiwylliant ffrwythlon arall o'r garreg gartref. Gellir gwneud hyn, ond mae'n eithaf anodd, oherwydd cyn plannu eirin o garreg, mae angen paratoi.
Darllen Mwy
Plannu eirin a gofal

Beth yw eirin Hwngari a sut i'w dyfu yn fy ardal i

Yn gyfan gwbl yn y byd mae tua 30 o brif fathau o goed eirin. Caiff y rhan fwyaf ohonynt eu hisrannu ymhellach i'w canghennau eu hunain - isrywogaethau a fagwyd gan fridwyr. Yn y deunydd heddiw byddwn yn siarad am y math hwn o eirin Hwngari. Mae nodweddion a nodweddion eirin Hwngari Hwngari yn grŵp amrywiaeth mawr o eirin cartref.
Darllen Mwy
Plannu eirin a gofal

Nodweddion tyfu eirin Tsieineaidd: plannu a gofal

Anaml y tyfir eirin Tsieineaidd yn ein gerddi, ond mae yna selogion o hyd sy'n ceisio ei ddofi. Wedi'r cyfan, mae bob amser yn plesio gyda ffrwythau blasus a blasus, yn rhoi blodeuog hardd a ffrwythlon, ffrwytho cynnar. Yn ogystal, mae'r mathau o'r eirin hyn yn addasu'n hawdd i bron unrhyw amodau daearyddol, yn wydn, yn gwrthsefyll clefydau a phlâu.
Darllen Mwy
Plannu eirin a gofal

Amrywiaethau poblogaidd o eirin Hwngari

Daeth Plum Hungarian yn ffefryn ymysg garddwyr. Mae'r amrywiadau'n debyg i'w gilydd yn lliw porffor tywyll ffrwythau, mewn cyffyrddiad myglyd, ac mae eirin yr Hwngari yn debyg i wy mewn siâp. Dim ond o eirin amrywiaethau Hwngaraidd y maent yn dwyn, gan eu bod yn cynnwys llawer o bectin, siwgr a sylweddau sych. Defnyddir eirin wrth goginio a bwyta'n ffres.
Darllen Mwy