Categori Tyfu radis

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Tyfu radis

Dysgu tyfu radis: plannu, gofalu, cynaeafu

Mae gan bob garddwr yn ei restr waith ddiwylliant, wrth dyfu, sydd bob amser yn rhywbeth anghywir o'i le, rhywbeth ie nid hynny. Ymhlith cnydau o'r fath i lawer, nid yw radis yn eithriad. Y diwylliant mwyaf cynhyrfus. Mae'n ymddangos bod digon o wybodaeth ar gyfer tyfu radis, ond nid yw'r cynhaeaf yn hapus beth bynnag - bydd cynffonnau gwael yn tyfu.
Darllen Mwy
Tyfu radis

Pam mae radis yn chwerw, a phroblemau eraill wrth dyfu

Mae gan lawer o arddwyr radis sy'n gysylltiedig ag agor y tymor llysiau, digonedd y gwanwyn a'r buddugoliaethau cyntaf yn yr ardd. Wedi'r cyfan, nid oes angen amodau arbennig ar y cnydau gwraidd hyn ac maent mor hawdd i'w cynnal. Ond, yn anffodus, yn aml iawn hefyd y rhain yw'r siomedigaethau cyntaf. Pam mae'r radis yn mynd i'r saeth, yn rhoi chwerwder neu bantiau, pa gamgymeriadau y mae tyfwyr llysiau yn eu gwneud, beth i'w wneud i achub y cnwd - byddwn yn sôn am hyn i gyd yn ddiweddarach yn yr erthygl.
Darllen Mwy
Tyfu radis

Nodweddion plannu a thyfu radish yn y tŷ gwydr, paratoi, gofal

Radis yw un o'r llysiau gwraidd mwyaf poblogaidd ar y farchnad ddomestig, ac os ydych chi'n dal i ystyried y posibilrwydd o'i dyfu drwy gydol y flwyddyn, yna nid oes pris am y planhigyn o gwbl. Fodd bynnag, er mwyn cael cnydau gwraidd blasus a blasus ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, mae'n werth gofalu am amodau addas ar gyfer eu twf a'u datblygiad.
Darllen Mwy