Categori Gweirglodd y Ddôl

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Gweirglodd y Ddôl

Sut i hau a gofalu am ddôl bluegrass

Wrth ddewis glaswellt ar gyfer lawnt, fel arfer, atal eu sylw ar rawnfwydydd parhaol. Maent yn gallu gwrthsefyll oer, yn ddi-sail mewn gofal, yn ymatebol i wrteithiau ac yn cael eu hadfer yn gyflym. Planhigyn o'r fath yw'r glaswellt cynharaf yn y teulu o rawnfwydydd - gwair y ddôl, a fydd yn cael ei drafod ymhellach. Ydych chi'n gwybod?
Darllen Mwy