Categori Moron

Загрузка...
Moron

Rhewi moron ar gyfer y gaeaf gartref: y ryseitiau gorau

Mae llawer o fanteision i rewi llysiau. Mae hwn yn gyfle i gynilo yn y gaeaf, a chadw fitaminau (wedi'r cyfan, mae pawb yn gwybod bod llysiau a werthir mewn archfarchnadoedd yn wahanol i rai haf mewn cyfansoddiad fitaminau). Bydd, a bydd mynediad i stociau yn barhaol. Ynglŷn â ph'un a yw'n bosibl rhewi moron, ac a yw ei eiddo defnyddiol yn cael eu colli ar ôl dadrewi, byddwn yn dweud ymhellach.
Darllen Mwy
Moron

Sut i sychu moron gartref

Yn y gaeaf, nid oes cymaint o lysiau ffres, ac mae'r pris yn codi'n sylweddol. Y ffordd allan mewn sefyllfa o'r fath yw rhewi, sychu, neu sychu. Yn yr erthygl hon byddwn yn deall sut i sychu moron gartref. Manteision y dull caffael Mae'r fantais hon o gynaeafu'r gwreiddyn yn fanteisiol iawn: gallwch ddewis opsiwn sychu cyfleus; nad yw'n cymryd llawer o le; ddim yn angenrheidiol i storio yn yr oerfel; yn arbed y rhan fwyaf o'r maetholion; bob amser wrth law; yn gynhwysyn mewn llawer o brydau; nid yw'n difetha am amser hir oherwydd diffyg lleithder.
Darllen Mwy
Moron

Beth yw sudd moron defnyddiol ar gyfer y corff dynol?

Gellir ystyried sudd moron yn un o'r arweinwyr ymysg sudd llysiau oherwydd ei fwynau a'i fitaminau. Felly, argymhellir defnyddio elixir moron bywyd i gefnogi iechyd da, ac i drin ystod eang o afiechydon. Ar yr un pryd mae wedi'i gyfuno'n dda ag unrhyw sudd llysiau a ffrwythau.
Darllen Mwy
Moron

Sut i goginio moron Corea ar gyfer y gaeaf gartref: rysáit syml gyda lluniau

Mae moron o arddull Corea yn salad dwyreiniol persawrus a sbeislyd, sydd wedi bod yn boblogaidd gan drigolion ein mannau agored ers amser maith. Ac nid yw hyn yn syndod: yn ogystal â'r blas sawrus, mae gan y ddysgl hon lawer o eiddo defnyddiol. Argymhellir bwyta i bobl y mae eu diet yn wael mewn fitaminau ac elfennau hybrin, sy'n dioddef o rwymedd a metaboledd isel, yn ogystal â gwahanol glefydau feirysol a heintus.
Darllen Mwy
Загрузка...