Categori Hadau

Sut i blannu a thyfu mathau mafon "Balsam"
Mafon yn tyfu

Sut i blannu a thyfu mathau mafon "Balsam"

Mae mefus bob amser wedi bod yn enwog nid yn unig am aeron blasus a hardd, ond hefyd am eu manteision i'r corff dynol, ac i wella'r rhinweddau hyn, mae pobl yn dal i ddod â mathau newydd a newydd o blanhigion. Un o'r opsiynau mwyaf defnyddiol yw mafon “Balsam”, a byddwch yn darganfod sut mae'n rhyfeddol a sut i sicrhau eich hun gyda chyflenwad da o aeron defnyddiol - yn yr erthygl.

Darllen Mwy
Hadau

Y broses o greithio: beth ydyw, sut i halogi hadau yn iawn

Mewn garddio amatur, defnyddir hadau yn aml i dyfu planhigion. Er mwyn cynyddu eu egino a'u datblygiad priodol, defnyddir creithio yn y rhan fwyaf o achosion, felly dylai pob garddwr wybod beth ydyw a sut i gyflawni'r driniaeth hon yn iawn. Beth yw creithiau? Mae prinder hau yn ddifrod arwynebol bach i'r gragen galed uchaf.
Darllen Mwy
Hadau

Ar gyfer beth mae haeniad a'i fathau?

Weithiau mae'r gair "haenu" yn dychryn ei sain yn unig, felly mae'n swnio'n wyddonol. Fodd bynnag, mae pob preswylydd, garddwr neu werthwr blodau haf profiadol a difrifol yn wynebu'r broses hon yn ymarferol neu'n hwyr. Gadewch i ni weld beth yw haenu hadau a sut i'w gynnal yn iawn. Ydych chi'n gwybod?
Darllen Mwy