Categori Hadau

Rasio pren ar gyfer tyfu eginblanhigion: nodweddion gwneud eu dwylo eu hunain
Hadau

Rasio pren ar gyfer tyfu eginblanhigion: nodweddion gwneud eu dwylo eu hunain

Nid yw rac ar gyfer eginblanhigion yn fympwy, ond yn hytrach yn rheidrwydd ar y garddwyr hynny sydd wedi arfer â delio â mwy nag un blwch o eginblanhigion. Hyd yn oed ar gamau cychwynnol eu datblygiad, nid oes gan giwcymbrau, tomatos, planhigyn wyau a phlanhigion trin eraill ddigon o le ar sil ffenestr rheolaidd, sy'n golygu y bydd yn rhaid iddynt adeiladu nifer o silffoedd sy'n gryno ac yn ymarferol.

Darllen Mwy
Hadau

Y broses o greithio: beth ydyw, sut i halogi hadau yn iawn

Mewn garddio amatur, defnyddir hadau yn aml i dyfu planhigion. Er mwyn cynyddu eu egino a'u datblygiad priodol, defnyddir creithio yn y rhan fwyaf o achosion, felly dylai pob garddwr wybod beth ydyw a sut i gyflawni'r driniaeth hon yn iawn. Beth yw creithiau? Mae prinder hau yn ddifrod arwynebol bach i'r gragen galed uchaf.
Darllen Mwy
Hadau

Ar gyfer beth mae haeniad a'i fathau?

Weithiau mae'r gair "haenu" yn dychryn ei sain yn unig, felly mae'n swnio'n wyddonol. Fodd bynnag, mae pob preswylydd, garddwr neu werthwr blodau haf profiadol a difrifol yn wynebu'r broses hon yn ymarferol neu'n hwyr. Gadewch i ni weld beth yw haenu hadau a sut i'w gynnal yn iawn. Ydych chi'n gwybod?
Darllen Mwy