Categori Hwrdd defnyddiol

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Hwrdd defnyddiol

Nodweddion tyfu garlleg gwyllt yn y dacha

Mae Ramson yn perthyn i garlleg a nionod, planhigyn gardd ardderchog. Mae ganddo lawer o eiddo buddiol, mae'n cynnwys lefel uchel o fitamin C. Dyna pam ei bod mor bwysig gwybod beth yw garlleg. Hefyd, ystyriwch sut i dyfu garlleg gwyllt yn y wlad. Disgrifiad o'r planhigyn a'i rywogaethau Ramsons yn blodeuo yn gynnar yn y gwanwyn.
Darllen Mwy
Hwrdd defnyddiol

Priodweddau defnyddiol garlleg gwyllt, sut i baratoi planhigyn meddyginiaethol

Mae Ramson yn berlysiau lluosflwydd i'r teulu Onion. Mae ei fylbiau a'i ddail hir yn cael eu bwyta a'u defnyddio fel meddyginiaeth. Cyfansoddiad cemegol garlleg gwyllt Mae'r garlleg gwyllt yn gyfoethog o ran cyfansoddiad cemegol, sy'n cynnwys: allicin hydrocarbon sy'n cynnwys sylffwr, olew hanfodol, protein, glycoside alanine, lysozyme (gwrthfiotig naturiol), ffytonidau, mwynau hydawdd a sylweddau echdynnol.
Darllen Mwy