Categori Tirlun blodau

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Tirlun blodau

Tirwedd blodeuog a blodau

Er mwyn rhoi gwreiddioldeb i welyau blodau, weithiau defnyddir planhigyn gyda dail mawr o liwiau ac arlliwiau amrywiol - mae hwn yn geyhera, a gafodd, oherwydd hyn, ddosbarthiad eang mewn dylunio tirwedd. Daeth y planhigyn atom o Ogledd America a, diolch i ymdrechion bridwyr, cafodd liw llachar mwy egsotig ac anheddiad llwyddiannus yn ein gwelyau blodau.
Darllen Mwy
Tirlun blodau

Heliotrope sy'n tyfu

Un o'r planhigion sy'n gallu addurno eich gwely blodau yw heliotrope. Ei atyniad yw blodeuo llachar, di-dor gydag arogl fanila. Nodwedd arbennig o heliotrope yw'r gallu i droi pennau blodau y tu ôl i symudiad yr haul. Felly enw'r planhigyn, sydd mewn Groeg yn golygu "troi dros yr haul."
Darllen Mwy
Tirlun blodau

Nodweddion tyfu blodau corn: plannu a gofalu yn y cae agored

Mae'n anodd dod o hyd i bobl na fyddent yn hoffi camri. Mae'r blodyn cute hwn yn cael ei ystyried yn symbol o gariad. Bydd merched yn cytuno'n arbennig â hyn: pob un ohonynt o leiaf unwaith yn chwarae'r gêm "love-dislikes", yn rhwygo gan petal. Os ydych chi eisiau tyfu'r wyrth hon yn eich gardd flodau, ar gyfer y dechrau bydd yn ddefnyddiol i chi ddarganfod bod y gamri gardd yn cael ei galw'n feithrinfa, ac yna byddwn yn siarad am blannu a gofalu amdano yn y tir agored.
Darllen Mwy