Categori Anthracnose

Y prif glefydau a phlâu ceirios a dulliau i'w brwydro
Anthracnose

Y prif glefydau a phlâu ceirios a dulliau i'w brwydro

Ar ôl glanio ceirios ar eich safle, ni ddylech ymlacio. Mae'r goeden, er ei bod yn hawdd cymryd gwreiddiau yn ein lledredau, yn agored iawn i wahanol glefydau a phlâu. Mae pob garddwr yn eu hwynebu yn hwyr neu'n hwyrach, oherwydd mae'n amhosibl ei hachub rhag y pethau anffodus hyn. Dylanwadir ar eu digwyddiad gan ffactorau rhagweladwy (tywydd, technoleg amaethyddol) ac anrhagweladwy (difrod damweiniol i ganghennau, ac ati).

Darllen Mwy
Загрузка...
Anthracnose

Y prif glefydau a phlâu ceirios a dulliau i'w brwydro

Ar ôl glanio ceirios ar eich safle, ni ddylech ymlacio. Mae'r goeden, er ei bod yn hawdd cymryd gwreiddiau yn ein lledredau, yn agored iawn i wahanol glefydau a phlâu. Mae pob garddwr yn eu hwynebu yn hwyr neu'n hwyrach, oherwydd mae'n amhosibl ei hachub rhag y pethau anffodus hyn. Dylanwadir ar eu digwyddiad gan ffactorau rhagweladwy (tywydd, technoleg amaethyddol) ac anrhagweladwy (difrod damweiniol i ganghennau, ac ati).
Darllen Mwy
Anthracnose

Afiechydon Mandarin a sut i'w goresgyn

Mae clefydau sitrws, y mae mandarin yn perthyn iddynt, i ryw raddau yn nodweddiadol, ac i ryw raddau yn nodweddiadol o lawer o blanhigion ffrwythau. Yn y rhan fwyaf o achosion, micro-organebau sy'n achosi clefydau coed tangerine: mycoplasmas, firysau, bacteria, ffyngau. Mae canlyniad eu gweithredoedd yn amrywiol ddiffygion ar y goeden a'r ffrwythau: tyfiannau, wlserau, pydredd, blinder, ac yn y blaen.
Darllen Mwy
Загрузка...