Categori Sbigoglys

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Sbigoglys

Rydym yn dewis y mathau gorau o sbigoglys

Mae Spinach yn blanhigyn blynyddol llysieuol sy'n perthyn i deulu'r Amaranth, ac yn y dosbarthiad hŷn, y planhigyn Mare ydyw. Gall sbigoglys y geg gyrraedd uchder o 35 i 40 centimetr. Ym mis Gorffennaf, mae blodau gwyrddach bach yn dechrau ffurfio ar y planhigion, sydd dros amser yn troi'n ffrwythau hirgrwn sy'n debyg i gnau.
Darllen Mwy
Sbigoglys

Dulliau ar gyfer cynaeafu sbigoglys ar gyfer y gaeaf

Mae arbenigwyr ym maes maeth yn argymell cynnwys sbigoglys yn eich deiet fel ffordd o warchod pobl ifanc a hyrwyddo iechyd. Dim ond storfa o sylweddau defnyddiol yw'r planhigyn sy'n helpu'r corff i weithredu 100%. Fodd bynnag, os nad yw'n broblem dod o hyd i lawntiau sbigoglys yn ystod yr haf, yna yn y gaeaf mae ei ddail ffres yn brin.
Darllen Mwy
Sbigoglys

Sbigoglys mefus a'i nodweddion cynyddol

Mae hwn yn blanhigyn diddorol iawn, ac yn bwysicaf oll, yn ddefnyddiol. Ei enw gwyddonol yw mary, un â llawer o ddail, ond fe'i gelwir hefyd yn fafon ysbigoglys cyffredin cyffredin. Ar yr un pryd mae'n edrych fel sbigoglys, mefus a mafon. Mae poblogrwydd y planhigyn wedi dod yn edrychiad egsotig ac yn fantais fawr i'r corff dynol.
Darllen Mwy