Categori Palm botel blastig

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Palm botel blastig

Garbage egsotig, coed palmwydd o boteli plastig gyda'u dwylo eu hunain

Mae pob garddwr yn breuddwydio am wneud ei ardd wedi'i pharatoi'n dda a hardd. Ond mae'n llawer haws ymdopi â'r dasg o arddio na'i addurno, gan fod addurn gardd yn ddrud ac nid yw'n edrych yn briodol bob amser. Oes, a pham mae gwastraff os yw'r deunydd ar gyfer y crefftau gwreiddiol ar flaenau'ch bysedd. Yn yr erthygl hon byddwn yn esbonio sut i wneud campwaith go iawn o botel blastig a'r hyn sydd ei angen er mwyn gwneud addurn gwirioneddol egsotig ar gyfer gardd - coeden palmwydd.
Darllen Mwy