Categori Anise

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Anise

Priodweddau meddyginiaethol hadau anise

O'r hen amser, defnyddiwyd hadau amrywiol blanhigion defnyddiol at ddibenion coginio a meddygol, astudiwyd eu priodweddau a'u heffeithiau ar yr organeb. Mae'r rhain yn cynnwys yr anis adnabyddus, ac nid yw ei ddefnydd yn gyfyngedig i feddyginiaeth draddodiadol, fe'i defnyddir yn eang mewn fferyllfeydd traddodiadol. Caiff yr hyn a achosodd y poblogrwydd hwn ei drafod yn yr erthygl.
Darllen Mwy
Anise

Sut y gallwch chi ddweud wrth anis o'r cwmin

Anise a chwmin - sbeisys sydd ag ystod eang o gymwysiadau yn y diwydiant bwyd. Darllenwch fwy am yr hyn mae'r sbeisys yn wahanol iddo a beth yw eu nodweddion, darllenwch ymhellach yn yr erthygl. Disgrifiad a nodweddion planhigion Mae cwmin ac anise wedi cael eu trin gan ddyn ers amser maith, oherwydd y diymhongarwch wrth eu meithrin yn hawdd eu gofalu amdanynt.
Darllen Mwy