Categori Dofednod

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Dofednod

Beth yw wyau ieir gini?

Gellir dod o hyd i wyau ieir gini ar werth yn anaml, ond nid ydynt yn haeddu mwy o sylw na wyau cyw iâr neu sofl ar gyfer eu heiddo buddiol. Byddwn yn darganfod sut i goginio wyau ieir gini a sut i'w defnyddio'n effeithiol ar gyfer gwella a harddwch. Cyfansoddiad caloric a chemegol Mae cynnwys caloric wyau ieir gini yn 43 Kcal fesul 100 g.
Darllen Mwy