Categori Grawnwin o'r garreg

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Grawnwin o'r garreg

Tyfwch rawnwin o byllau

Am ddegau o flynyddoedd, roedd pobl yn eistedd o amgylch tân gwersyll mewn awyrgylch ramantus yn canu'r gân adnabyddus o Bulat Okudzhava: "Byddaf yn claddu'r had grawnwin yn y ddaear gynnes, a byddaf yn cusanu'r winwydden ac yn dewis grawnwin aeddfed ...". Byddai'n ddiddorol iawn dysgu am y canlynol: a yw'n bosibl tyfu llwyni grawnwin gradd uchel o hadau grawnwin?
Darllen Mwy