Categori Dyfrhau

Manteision defnyddio amserydd ar gyfer dyfrio yn yr ardd
Dyfrhau

Manteision defnyddio amserydd ar gyfer dyfrio yn yr ardd

Mae llawer o berchnogion yn treulio llawer iawn o amser ar ddyfrhau'r planhigion, wrth wario mwy o ddŵr nag sydd ei angen ar y planhigion. Yn arbennig o broblematig i gynhyrchu dyfrio rheolaidd o leiniau a chaeau cartref. At ddibenion o'r fath crëwyd amserydd dyfrio arbennig, y byddwn yn ei drafod yn yr erthygl hon.

Darllen Mwy
Загрузка...
Dyfrhau

Manteision defnyddio dyfrhau diferu yn y dacha

Mae sawl rheswm pam nad yw garddwyr yn fodlon prynu systemau dyfrhau parod ar gyfer gerddi llysiau a thai gwydr. Mewn achosion o'r fath, gwneir dyfrhau diferu â llaw o'r modd y mae pob preswylydd yr haf wedi. Wedi'r cyfan, ar eich safle gallwch ddod o hyd i ddigon o eitemau a rhannau ar gyfer hyn.
Darllen Mwy
Dyfrhau

Dewis taenellwyr ar gyfer dyfrhau'r ardd

Unrhyw blot dacha lle mae ffrwythau, llysiau a phlanhigion eraill yn tyfu angen dyfrhau. Yn ein herthygl byddwn yn disgrifio sut i ddewis taenellwyr ar gyfer dyfrio yn yr ardd, byddwn yn disgrifio prif fathau'r dyfeisiau hyn. Disgrifiad cyffredinol a phwrpas dyfeisiau Yn dibynnu ar ddyfrhau pa safle a phlanhigion y mae'n rhaid eu perfformio, mae'n bwysig dewis y taenellwr cywir.
Darllen Mwy
Dyfrhau

Dyfrhau'r ardd gyda system ddyfrio "Drop"

Er mwyn cael cynhaeaf cyfoethog, er nad yw'n cynnal y safle 24 awr y dydd, yn dyfrhau'r planhigion, crëwyd systemau dyfrio arbennig ar gyfer yr ardd. Yn boblogaidd iawn yn eu plith mae dyluniad diferu. Yn ein herthygl, gan ddefnyddio'r enghraifft o'r adeiladwaith “Drop”, byddwn yn disgrifio beth yw'r gwaith adeiladu hwn a pham mae angen.
Darllen Mwy
Dyfrhau

Manteision defnyddio amserydd ar gyfer dyfrio yn yr ardd

Mae llawer o berchnogion yn treulio llawer iawn o amser ar ddyfrhau'r planhigion, wrth wario mwy o ddŵr nag sydd ei angen ar y planhigion. Yn arbennig o broblematig i gynhyrchu dyfrio rheolaidd o leiniau a chaeau cartref. At ddibenion o'r fath crëwyd amserydd dyfrio arbennig, y byddwn yn ei drafod yn yr erthygl hon.
Darllen Mwy
Загрузка...