Categori Cherry Orchard

Cynnyrch ceirios melys
Cherry Orchard

Cynnyrch ceirios melys

Wrth siarad am y mathau gorau o geirios, mae angen ffonio'r amrywiaeth Iput. Mae gofal priodol yn sicr o roi ffrwythau blasus, blasus i ni. Rydym yn cynnig i ddarllenwyr sydd â diddordeb ystyried yr amrywiaeth hon yn fanylach. Mae'r amrywiaeth ceirios melys Iput yn cyfeirio at amrywiaethau gwydn, llid y gaeaf gyda chynnyrch cyfartalog ac aeddfedrwydd ffrwythau cynnar.

Darllen Mwy
Загрузка...
Cherry Orchard

Cherry Kharitonovskaya

Mae Cherry Kharitonovskaya Cherry yn ffrwyth unigryw ac iach. Mae yna lawer iawn o fathau o geirios, ond un o'r rhai mwyaf poblogaidd yw Kharitonovskaya ceirios. Cafodd ei magu trwy groesi dau fath o Diamond a Zhukovsky. Mae Cheryonovskaya Cherry, o ran aeddfedu ffrwythau, yn cyfeirio at goed sy'n aeddfedu.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Siocled Cherry

Gallech chi weld gwahanol fathau o geirios mewn gerddi neu ar fythynnod haf ledled y wlad. Crëwyd un rhan ohonynt gan natur, a'r llall gan ddulliau dethol labordy. Yn yr erthygl hon byddwn yn siarad am y math hwn o geirios fel "Chocolate Girl", am nodweddion y goeden a'r amodau ar gyfer gofalu amdani. Mae amrywiaeth y ceirios hwn yn gymharol ifanc, ond mae eisoes wedi ennill calonnau garddwyr proffesiynol a garddwyr amatur.
Darllen Mwy
Cherry Orchard

Amrywiaeth ceirios "Vladimirskaya"

Yr haf yw'r amser pan fydd popeth yn blodeuo ac arogleuon. A'r prif beth yw y gallwch roi cynnig ar ffrwythau ffres llysiau a ffrwythau eich safle. Mae pawb wrth eu bodd yn mwynhau pethau eu gardd eu hunain. Heddiw byddwn yn siarad am amrywiaeth o Vladimirskaya ceirios. Mae'r diwylliant hwn yn gyffredin iawn ymhlith garddwyr.
Darllen Mwy
Загрузка...