Categori Polycarbonad

Tyfu bresych Tsieineaidd
Bresych Tyfu Peking

Tyfu bresych Tsieineaidd

Mae yna lawer o fanteision o dyfu Beijing, hyd yn oed y ffaith y gall hyd yn oed gael dau gynhaeaf bob tymor hyd yn oed mewn amodau lled canolig. Hefyd, mae gan y bresych hwn nifer fawr iawn o faetholion, a dim ond llysiau blasus ydyw. Ond mae llawer yn dal i fod yn ffyddlon i bresych gwyn cyffredin.

Darllen Mwy
Polycarbonad

Nodweddion dylunio tai gwydr polycarbonad, gan archwilio opsiynau i'w prynu

Mae tai gwydr polycarbonad wedi hen ennill eu plwyf ymhlith trigolion yr haf, nid yw eu gosod yn cymryd llawer o amser ac ymdrech, ac nid yw'r gost yn wych. Yn ogystal, mae gan y farchnad ystod eang iawn o ddyluniadau tŷ gwydr, sy'n eich galluogi i ddewis yr opsiwn mwyaf addas i chi. Cae Unigol Mae'r tŷ gwydr sengl a wnaed o bolycarbonad yn gwrthsefyll pwysau eira trwm, nid yw'n anodd ei osod ac mae ganddo lefel eithaf uchel o ddibynadwyedd.
Darllen Mwy
Polycarbonad

Sut i drwsio polycarbonad ar ffrâm fetel

Mae'r mater o osod polycarbonad ar sylfaen metel yn peri pryder nid yn unig i adeiladwyr proffesiynol, ond hefyd i arddwyr cyffredin, oherwydd o'r deunydd hwn y gallwch chi wneud tŷ gwydr o ansawdd i'ch planhigion. Wrth gwrs, byddwch yn gallu cael canlyniad boddhaol dim ond os ydych yn gwybod ymlaen llaw am yr holl gamau angenrheidiol, ond gyda hyn byddwn yn eich helpu nawr.
Darllen Mwy