Categori Grawnwin ar gyfer rhanbarth Moscow

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni
Plannu spirea

Pryd a sut i blannu pigau llwyd, y rheolau ar gyfer gofalu am lwyni

Mae genws Spirea yn rhodd werthfawr o natur ar gyfer dylunio tirwedd. Mae gan bob aelod o'r genws hwn rywbeth i'w syfrdanu: siâp y llwyn, lliw'r canghennau, y dail, siâp a lliw'r inflorescences. Bydd y garddwr mwyaf cyflymus yn dod o hyd i amrywiaeth sy'n bodloni ei anghenion. Mae plannu spirea ar dacha llwyd Spirea yn lwyn sy'n nodedig am ei dwf cyflym a'i flodeu hir (hyd at fis a hanner).

Darllen Mwy
Grawnwin ar gyfer rhanbarth Moscow

Y grawnwin gorau ar gyfer y rhanbarth Moscow

Mae grawnwin wedi peidio â bod yn egsotig ers tro hyd yn oed i drigolion rhanbarth Canol a Gogledd. Wedi'r cyfan, hyd yn oed gyda chyfnod byr o'r haf, mae'n bosibl codi nid yn unig amrywiaethau â chyfnod aeddfedu cyflym, ond hefyd â blas da iawn. Ar yr un pryd, mae gan bob rhanbarth ei nodweddion hynod ei hun o agronomeg. Er enghraifft, wrth dyfu grawnwin yn rhanbarth Moscow, dylid rhoi sylw i fanteision sylweddol iawn: mewn amodau o'r fath, nid yw llawer o glefydau'r gwinllannoedd yn amlygu eu hunain, ac nid yw plâu mor egnïol.
Darllen Mwy