Categori Ficus

10-ka planhigion dan do defnyddiol gyda lluniau a disgrifiadau
Ficus

10-ka planhigion dan do defnyddiol gyda lluniau a disgrifiadau

Gall blodau wedi'u potio fod yn ychwanegiad gwych i ddyluniad eich fflat, ond hefyd yn ddarganfyddiad defnyddiol. Mae'r planhigion hyn yn creu awyrgylch glyd i'ch cartref, yn ychwanegu lliw at y tu mewn ac yn mwynhau'r llygad ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae'r blodau hynny a all fod o fudd i iechyd pobl yn arbennig o werthfawr.

Darllen Mwy
Загрузка...
Ficus

Astudio achosion twf gwael y ficus Benjamin

Mae Benjamin Ficus yn lwyn bythwyrdd (neu goeden) o genws Ficus a theulu'r Mulberry. Mae Ficus yn enwog am ei fod yn ddiymhongar a gellir ei dyfu gartref fel planhigyn tŷ. Mae'n hawdd atgynhyrchu ac addurno'n berffaith y tu mewn i unrhyw fflat neu swyddfa. Ond, er gwaethaf ei diymhongarwch, mae angen gofal priodol ar y ffiws.
Darllen Mwy
Ficus

Amrywiaethau ficus Benjamin

Mae Benjamin Ficus, disgrifiad o amrywiaethau Ficus Benjamin, yn rhywogaeth o goed bytholwyrdd sy'n perthyn i genws teulu mulberry o ficuses. Gall Benjamin Ficus mewn natur gyrraedd 25m o uchder, ac yn y cartref 2-3 m Felly, mae'r planhigion hyn yn aml yn cael eu defnyddio i blannu gwyrddni. Wrth dyfu y fficws hwn mae posibilrwydd o roi gwahanol ffurfiau i'r coesyn.
Darllen Mwy
Ficus

Cefnogwyr cysgod ar gyfer y cartref a'r swyddfa

Mae llawer o bobl yn hoffi addurno'r ystafell gyda blodau. Ond nid yw addurno ystafell dywyll bob amser yn hawdd: mae angen i chi ddod o hyd i blanhigion o'r fath fel bod yr amodau rydych chi'n mynd i'w gosod yn ffit. Yn yr achos hwn, dim ond y blodau mwyaf anhygoel a gesglir yn yr erthygl hon fydd yn eu gwneud. Mae Adiantum Adiantum yn perthyn i'r genws Adiant ac mae'n rhedyn parhaol.
Darllen Mwy
Ficus

10-ka planhigion dan do defnyddiol gyda lluniau a disgrifiadau

Gall blodau wedi'u potio fod yn ychwanegiad gwych i ddyluniad eich fflat, ond hefyd yn ddarganfyddiad defnyddiol. Mae'r planhigion hyn yn creu awyrgylch glyd i'ch cartref, yn ychwanegu lliw at y tu mewn ac yn mwynhau'r llygad ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae'r blodau hynny a all fod o fudd i iechyd pobl yn arbennig o werthfawr.
Darllen Mwy
Ficus

Sut i ofalu am y ficus Abidjan gartref

Ficus Abidjan (Ficus Abidjan) - un o'r planhigion dan do mwyaf cyffredin, sydd wedi hen ennill cariad garddwyr. Mae'n edrych yn wych yn y fflat ac yn y swyddfa, yn addurno'r ystafell ac yn rhoi ychydig o egsotig iddi. I'r planhigyn hwn roedd yn falch o'r perchnogion drwy gydol y flwyddyn, mae angen i chi wybod sut i ofalu amdano'n iawn.
Darllen Mwy
Ficus

Tocio ffici yn y cartref yn iawn

Gellir dod o hyd i Benjamin Ficus ym mron pob cartref lle mae planhigion dan do. Mae llawer o bobl sy'n hoff o lawntiau cartref yn cael eu denu gan ei harddwch a'i rhwyddineb gofal. Ond nid yw pob tyfwr yn gwybod a oes modd tocio a siapio'r planhigyn hwn. Planhigyn hirhoedlog yw Ficus, y mae ei uchder, gyda gofal priodol, yn fwy na 2 fetr.
Darllen Mwy
Загрузка...