Categori Atgenhedlu trwy rannu'r llwyn

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Atgenhedlu trwy rannu'r llwyn

Sut i blannu a thyfu tricyrtis yn yr ardd

Mae breuder uchel bonheddig tricyrtis fel cynrychiolydd llachar o fyd blodau tegeirianau'r ardd yn codi pryderon am ei wrthwynebiad i ddylanwadau a chlefydau allanol. Ac os nad yw ofnau o'r fath yn drwm ynghylch tricyrtis ynghylch yr anawsterau sy'n gysylltiedig â gofalu amdano a'i dyfu, yna nid oes amheuaeth bod gwrthwynebiad da i glefyd tegeirian gardd.
Darllen Mwy
Atgenhedlu trwy rannu'r llwyn

Sut i dyfu saets coed derw yn yr ardd

Mae Salvia Dubravny, neu Salvia, yn lwyni glaswelltog a all fod yn blanhigyn blynyddol neu lluosflwydd. Yn yr ardaloedd maestrefol yn aml yn dod o hyd i lwyni lluosflwydd. Defnyddir gwahanol fathau o saets mewn dylunio tirwedd, creu cyfansoddiadau anhygoel. Mae hefyd yn boblogaidd mewn meddygaeth a choginio traddodiadol.
Darllen Mwy