Categori Taeniad pridd

Dulliau magu llystyfol o acacia
Acacia

Dulliau magu llystyfol o acacia

Mae pob cynrychiolydd acacia yn cael ei nodweddu gan dwf cyflym a chyda gofal da a sylwgar, gallant roi twf da. O'r erthygl hon byddwch yn dysgu sut i luosi acacia. Sut i ledaenu toriadau acacia Atgenhedlu toriadau acacia - un o'r ffyrdd hawsaf o dyfu planhigyn.

Darllen Mwy
Taeniad pridd

A yw'n bosibl defnyddio blawd llif fel gwrtaith yn yr ardd

Yn ôl pob tebyg, mae llawer yn credu y bydd breuddwydion am gadw tŷ heb wastraff yn parhau i fod yn freuddwydion. Fodd bynnag, mae yna bethau y gellir eu defnyddio hyd yn oed pan ymddengys nad ydynt bellach yn addas. Blawd llif yw'r deunydd hwn. Ychydig o bobl sy'n gwybod sut i ddefnyddio blawd llif yn y wlad, gartref, yn yr ardd.
Darllen Mwy