Categori Petunia

Sut i luosi petunia: hadau, toriadau
Petunia

Sut i luosi petunia: hadau, toriadau

Mae petunia disglair yn blanhigyn persawrus, yn symbol lliwgar o haf digywilydd, yr ydych yn ei edmygu'n ddiarwybod, bob tro yn mynd heibio i wely blodau blodeuog. Gall amrywiaeth a phomp lliw o'r fath, fel petunia, genfigenu unrhyw flodyn blynyddol yn yr ardd. Os penderfynwch ychwanegu lliwiau llachar i'ch gwely, rhowch sylw i petunia, oherwydd ni fydd yn anodd ei dyfu a'i ledaenu gyda hadau neu doriadau.

Darllen Mwy
Загрузка...
Petunia

Tyfu petunias gartref

Mae bron pob un sy'n hoff o blanhigion dan do yn ymwybodol o petunias diymhongar. Yn aml gellir ei ganfod mewn parciau, sgwariau, a welir ar falconïau a logiau. Yn yr awyr agored fel arfer plannu petunia syml. Mae mathau Terry dan ddylanwad y gwynt neu'r glaw yn diflannu ac yn colli eu harddwch i gyd. Mae tyfu petunias gartref a gofalu amdani'n hawdd i'w wneud; mae angen i chi ddilyn rhai rheolau.
Darllen Mwy
Загрузка...