Categori Taeniad gan doriadau

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion
Bearded barfog

Detholiad o'r mathau mwyaf poblogaidd o foneddigion

Gentia (Gentia na) - planhigion llawer o ochrau, yn taro lliw eu blodau mawr. Gall amrywiaeth o foneddigion syfrdanu hyd yn oed garddwyr profiadol. Mae Gentian yn grŵp o blanhigion blynyddol a lluosflwydd sy'n perthyn i'r teulu bonheddig. Mae tua 400 rhywogaeth o'r planhigyn hwn yn hysbys ledled y byd.

Darllen Mwy
Taeniad gan doriadau

Sut i dyfu persawrus persawrus gartref

Mae Dracaena neu Dracaena fratrans yn ffrwyth bytholwyrdd sy'n perthyn i'r genws Dracaena. Mae'n ddiymhongar ac, yn rhannol, am y rheswm hwn, mor boblogaidd am dyfu nid yn unig yn y tŷ, ond hefyd mewn swyddfeydd. Ydych chi'n gwybod? Daw'r gair "dracaena" o'r Groeg "dracaena", sy'n golygu "dragon benywaidd", "draig".
Darllen Mwy