Categori Gwrtaith organig

Dewis gwrtaith gwanwyn ar gyfer yr ardd
Gwrtaith organig

Dewis gwrtaith gwanwyn ar gyfer yr ardd

Yn y gwanwyn, pan fydd natur yn deffro, mae trigolion yr haf hefyd yn dod yn fwy egnïol, oherwydd iddynt fod yn amser poeth iddynt hwy. Er mwyn cael cynhaeaf cyfoethog yn y cwymp, dylech baratoi'r pridd ar gyfer dillad gwely yn gynnar yn y gwanwyn, gan gynnwys codi'r gwrteithiau cywir ac arsylwi'r dosiau cywir. Mae'n bwysig ystyried anghenion cnydau gardd fydd yn cael eu plannu ar y safle.

Darllen Mwy
Gwrtaith organig

Sut i ffrwythloni rhosod yn y gwanwyn, yr haf a'r hydref - rydym yn datgelu cyfrinachau

Mae'r rhosyn bob amser wedi cael ei ystyried yn frenhines o flodau, mae'n debyg, felly mae hi mor fympwyol. Mae angen sylw a gofal ar y blodyn drwy gydol y cylch bywyd. Yn enwedig rhosyn anghenion gwrteithio, heb hynny mae'n withers ac yn peidio â blodeuo. Gwrteithiau mwynau ar gyfer rhosod Heddiw, mewn siopau blodau mae dewis mawr o wrteithiau mwynau ar gyfer bwydo rhosod: mewn fformwleiddiadau hylif, mewn gronynnau, powdrau.
Darllen Mwy
Gwrtaith organig

A yw'n bosibl ffrwythloni'r ardd gyda feces

Mae nitrogen yn elfen gemegol bwysig ar gyfer twf planhigion. Yn anffodus, mae'n anweddu'n gyson o'r pridd i'r atmosffer, felly mae'n bwysig i arddwyr wneud iawn yn rheolaidd am y diffyg nitrogen yn yr iard gefn am gynhaeaf da. Gall gwrteithiau organig fel guano, gwrtaith, compost fod yn ffynhonnell nitrogen, ond mae eu costau caffael yn gofyn am gostau sylweddol.
Darllen Mwy
Gwrtaith organig

Dewis gwrtaith gwanwyn ar gyfer yr ardd

Yn y gwanwyn, pan fydd natur yn deffro, mae trigolion yr haf hefyd yn dod yn fwy egnïol, oherwydd iddynt fod yn amser poeth iddynt hwy. Er mwyn cael cynhaeaf cyfoethog yn y cwymp, dylech baratoi'r pridd ar gyfer dillad gwely yn gynnar yn y gwanwyn, gan gynnwys codi'r gwrteithiau cywir ac arsylwi'r dosiau cywir. Mae'n bwysig ystyried anghenion cnydau gardd fydd yn cael eu plannu ar y safle.
Darllen Mwy
Gwrtaith organig

Paratoi compost mewn bagiau garbage

Mae compost yn wrtaith organig y gellir ei gael trwy gylchdroi gwahanol elfennau (planhigion, bwyd, pridd, dail, brigau, tail). Gellir prynu compost mewn siopau arbenigol, a gallwch ei wneud eich hun. Mae paratoi compost mewn bagiau garbage yn un ffordd yn unig.
Darllen Mwy
Gwrtaith organig

Sut i wneud elixir ar gyfer planhigion, ryseitiau symbyliad twf

Yn ddiweddar, mae mwy a mwy o arddwyr a garddwyr yn meddwl am ffermio organig. Fodd bynnag, yn y cyflwr ecoleg presennol, ni fydd unrhyw gnwd yn cynhyrchu cynhaeaf da heb gyfoethogi'r pridd a phlanhigion sy'n ffrwythloni. Ond mae ffordd allan - mae'r rhain yn elixirs maethol ac yn symbylyddion twf y gellir eu gwneud gyda'ch dwylo eich hun o ddeunyddiau naturiol wrth law.
Darllen Mwy
Gwrtaith organig

Gwrtaith "gwyrdd": beth yw'r defnydd, sut i goginio a sut i wneud cais

Nid yw tyfu gardd na gardd lysiau mor hawdd ag y gallai ymddangos ar yr olwg gyntaf. Ar gyfer cynnyrch uchel, mae'n bwysig arsylwi ar y dull o ofalu am gnydau: chwynnu, dyfrio, bwydo. Gadewch i ni siarad am wrteithiau, sef cymysgeddau llysieuol gwyrdd, yn yr erthygl hon. Gwrtaith glaswellt Gwrtaith gwair yw unrhyw berlysiau nad ydynt yn cael eu tyfu at ddefnydd diwylliannol, caniateir iddynt dyfu, yna eu torri a'u defnyddio mewn gofal cymhleth ar gyfer cnydau gardd gardd a llysiau.
Darllen Mwy